Logo

Halk Dansı

Bu yazı 4958 kez okundu.
← Geri

HALK OYUNLARI;

Türkler, Orta Asya’dan getirdikleri  kültürlerini Frigya, İon, Bizans kültür birikimleri üzerine Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini de ekleyerek geliştirmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya çıkan, paha biçilmez Halk Oyunlarımız nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.Türkler, Orta Asya’dan getirdikleri  kültürlerini Frigya, İon, Bizans kültür birikimleri üzerine Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini de ekleyerek geliştirdiler. Bunun sonucunda ortaya çıkan, paha biçilmez halk oyunlarımız nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

Halk Oyunları, alanında çalışmalara ilk olarak İstanbul Belediye Konservatuarı 1926 yılında başlamıştır. 1929 yılında halk müziği ve Halk Oyunları derlemeleri yapılmış ve Türkiye’de ilk kez halk oyunlarının filmle tespiti gerçekleşmiştir. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ve himayesinde birinci uluslararası Halk Oyunları festivali düzenlenmiştir. Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenen festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunları ekipleri de katılmıştır.

Halk oyunu, hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oîuşmuş bir bütündür. “Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde ortaya konulmasından oluşan oyun”, nadiren müzik eşliği olmaksızın belli bir ritme bağlı olarak da meydana gelebilir. Hareket bir bütün olarak temelini ayaktanbaşlatmak üzere, vücut ve kollara kadar uzanır. Vücut bölümlerinin uyumlu hareketleri kadar, grubun uyumlu hareketlen de estetiği yaratır. Hatta bazen bir bakış bir duruş bile estetik bir ifadedir. Musikide, estetiğin sesle ifadesi ve desteklenmesidir.

“Ulusal oyunlarımızı öğrenmek bir şeref, öğretmek ise kutsallık kazanmaktır.”      
                     

           M. Kemal ATATÜRK

Görseller


Yükleniyor...

İşleminiz gerçekleştiriliyor...